Studieloopbaan Begeleiding


Een studieloopbaanbegeleider stimuleert studenten, zowel jong als oud, om zoveel mogelijk uit hun studie te halen en helpt hen bij vraagstukken betreft de studie of carrière.

De meest centrale taak van een loopbaan begeleider is het begeleiden van de student en hem of haar voorzien van adviezen over studie en opleiding. De begeleider zal samen met de student op zoek gaan naar wat de student precies wilt en hoe dat bereikt kan worden. Verder kijkt de SLB-er mee welke activiteiten studenten vooral moeten inzetten om succesvol te studeren. Het vermogen tot zelfsturing en zelfstandigheid is van groot belang, omdat professionals in de maatschappij vaak ook in staat moeten zijn om zich in te werken in nieuwe onderwerpen en/of situaties.

Gedurende de opleiding krijg je regelmatig voortgangsgesprekken betreffende je ontwikkeling. De studieloopbaanbegeleider is verantwoordelijk voor verslaglegging van de voortgangsgesprekken en zorgt voor afstemming met docenten die betrokken zijn bij jouw opleiding. Mochten je gedurende de opleiding te maken krijgen met knelpunten, dan zal je begeleider jouw hierin ondersteunen en eventueel extra begeleiding inzetten.

Binnen de SLB uren gedurende de opleiding wordt er onder andere aan het volgende aandacht besteedt:

  • Studievaardigheden;
  • Leerstijlen;
  • Ambities;
  • Reflecteren;
  • Samenwerken.