Toelating tot de opleiding vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarbij we kijken naar je motivatie, werkervaring en vooropleiding(en).

Tijdens het intake gesprek intakegesprek komen naast bovenstaande jou persoonlijkheid, werkervaring en behaalde diploma’s aan bod. Wat jij in je leven doet en gedaan hebt zien wij als waardevolle en bruikbare aanvulling voor de opleiding.

 

Toelatingseis tot de opleiding Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn:

Diploma VMBO basisberoepsgerichte leerweg of VMBO gemengde leerweg of een overgangsrapport VO biedt rechtstreekse toelating tot de opleiding Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn.

 

Toelatingseis tot de opleiding Verzorgende IG VVT:

VMBO theoretische leerweg of MBO- niveau 2 Helpende Plus biedt rechtstreekse toelating tot de opleiding Verzorgende IG VVT.

Heb je een verouderd diploma? Dan kun je op www.s-bb.nl controleren op welk niveau jouw oude diploma nu wordt ingeschaald.

 

Toelatingseis tot de opleiding Verpleegkunde:

Verzorgende IG Niveau 3.

Heb je een verouderd diploma? Dan kun je op www.s-bb.nl controleren op welk niveau jouw oude diploma nu wordt ingeschaald.

Ook kun je worden toegelaten op basis van eerder verworden competenties (EVC traject)