MBO - Middelbaar Beroepsonderwijs


Het VMBO of Mavo bereidt je voor op het MBO. Ook als je een havo diploma hebt, of vroeger een ander diploma hebt gehaald, dan kan je studeren aan het MBO. Het MBO-onderwijs bereidt jou voor op de uitoefening van je gekozen beroep. Daarom krijg je niet alleen theoretische opdrachten (vakkennis), maar ook praktijkopdrachten.

Zonder het MBO zou onze maatschappij waarschijnlijk niet goed functioneren. Mensen met een MBO-opleiding zijn de vakmensen die je in alle branches tegenkomt. Zo’n 40% van onze beroepsbevolking heeft een MBO-diploma. In het MBO leer je een vak waarmee je op de arbeidsmarkt meestal goed terecht kunt.  

Er zijn vier MBO-niveaus. Afhankelijk van je vooropleiding en studiekeuze kun je instromen op een van de niveaus.

 • MBO- niveau 1
 • MBO- niveau 2
 • MBO- niveau 3
 • MBO- niveau 4

Het MBO kent twee leerroutes:

BOL (beroepsopleidende leerweg): Deze leerweg kan gezien worden als een dagopleiding, waarbij je de hele week naar school gaat. Gedurende de opleiding doe je praktijkervaring op wanneer je op stage gaat bij een erkend leerbedrijf. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd.

BBL (beroepsbegeleidende leerweg): In deze leerweg kies je voor een combinatie tussen werken en leren. Dit betekent in de meeste gevallen dat jij één dag per week naar school gaat en de overige dagen werkzaam bent bij een erkend leerbedrijf.  

In de praktijk ervaar je wat er van jou verwacht wordt in de uitoefening van je beroep en kun je laten zien hoe jij je vakkennis toepast. Daarnaast is het heel belangrijk dat je door je praktijkervaring leert omgaan met collega’s en laat zien hoe jij in een team samenwerkt (persoonlijke en sociale vaardigheden).

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces.

De studieloopbaanbegeleider begeleidt je, maar jij zult het meeste werk moeten verzetten. MBO-onderwijs is een actieve vorm van leren, jij zult moeten laten zien wat je geleerd hebt en wat je (al) kunt. Alles is erop gericht om jouw beroepsvaardigheden (beroepscompetenties) zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het doel hiervan is dat jouw diploma en jouw competenties goed aansluiten op wat de werkgevers en de arbeidsmarkt nodig hebben. Daarvoor heb je op het MBO een actieve en nieuwsgierige leerhouding nodig. Dat is anders dan op het VMBO, waar de docenten de verantwoording voor jouw leerproces hadden.

Wat vraagt dit van jou?

 • Zelfstandigheid;
 • Zelf planningen kunnen maken;
 • Initiatief nemen;
 • Afspraken maken en nakomen;
 • Samenwerken;
 • Leren omgaan met feedback geven en ontvangen;
 • Presenteren;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel.

Loopbaancoach 

Op de OZA heeft iedere student een eigen studieloopbaanbegeleider (SLB'er/mentor) die jou volgt en begeleidt. Dat is een docent met een speciale rol in de begeleiding. Loopbaanbegeleiding krijg je zowel individueel als in groepsverband: de studieloopbaanlessen. Je SLB-er is het aanspreekpunt voor jou (en je ouders). Voor gesprekken met je vakdocent of je SLB-er zul je zelf regelmatig het initiatief moeten nemen. Door deze manier van leren ontwikkel jij je op het MBO tot een goede vakman of vakvrouw die deskundig is om het beroep uit te oefenen.

Loopbaangesprekken

Minstens twee keer per jaar heb je een loopbaangesprek met je SLB-er over de voortgang. Indien nodig spreken jullie ook tussentijds zaken door. In deze gesprekken gaat het om een terugblik op de afgelopen periode en een vooruitblik op de komende periode. De loopbaancoach stelt je kritische vragen over jouw ontwikkeling en de opgedane ervaringen in relatie tot de eisen van je opleiding.

Afhankelijk van de fase van de opleiding – begin, halverwege of aan het einde – bespreken jullie of het lukt om aan de eisen van de opleiding te voldoen, of deze opleiding bij je past, hoe je verder wilt gaan en wat je daarvoor nodig hebt. Ook maak je met je loopbaancoach afspraken over het vervolg. De opgedane praktijkervaringen spelen een belangrijke rol in deze gesprekken. Daarnaast is de loopbaancoach er ook om jou aan te spreken op je aanwezigheid en gedrag in de klas.

Als klas kun je ook loopbaanlessen krijgen van je SLB-er. In deze lessen leren jij en je klasgenoten met en van elkaars kennis en ervaringen op school en in de praktijk. Deze lessen gaan onder andere over:

 •     Het volgen van een opleiding op de OZA;
 •     Je rechten en plichten;
 •     De eisen van de opleiding en hoe je daaraan werkt;
 •     Hoe de beoordeling in zijn werk gaat;
 •     De praktijk;
 •     Burgerschap.