De opleiding Verpleegkunde

De verkorte opleiding tot verpleegkundige leidt op voor een erkend diploma. De opleiding duurt 2 jaar. Voor de eerste twee jaar van de opleiding heb je vrijstelling, op basis van je eerder behaalde diploma verzorgende IG. 

Dat wil zeggen dat je gedurende 1,5 tot 2 jaar, gedurende 1 tot 2 dagen per week les volgt. Daarnaast is er de Beroepspraktijkvorming waarin je het geleerde in de praktijk brengt.

Het onderwijs wordt aangeboden op diverse manieren:

 • Klassikale lessen
 • Online lessen
 • Skills lab lessen

Uiteindelijk worden theorie en praktijk gezamenlijk getoetst. 

Om effectief te leren zal ook gebruik gemaakt worden van:

 • Readers
 • E-learnings
 • Discussies

Leerdoelen van Leren Loopbaan en Burgerschap worden geïntegreerd bij het leren op school en in de praktijk. 

De opleiding bestaat uit 7 periodes

 • Periode 1: Het verlenen van zorg volgens plan.
 • Periode 2: Verpleegtechnische handelingen.
 • Periode 3: Het begeleiden van de zorgvrager.
 • Periode 4: Het werken in verschillende werkvelden.
 • Periode 5: Het werken als verpleegkundige in het ziekenhuis en in de revalidatie.
 • Periode 6: Klinisch redeneren.
 • Periode K: Keuzedelen.

Binnen de opleiding dien je een aantal keuzedelen te kiezen om te behalen waarvan je er 2-3 moet behalen. Wij bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Verdieping in de Palliatieve Zorg
 • Zorginnovatie en Technologie
 • Praktijkonderzoek
 • Oriëntatie op ondernemerschap
 • Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel

Wat bieden wij aan?

Oranjestad Zorg Academy biedt de Verpleegkunde verkort aan. Dit houdt in dat je in 24 maanden je Verpleegkunde diploma kunt behalen. Dit is een BBL opleiding, wat inhoud dat je één a 2 vaste lesdagen per week op school zit. De overige tijd besteed je aan zelfstudie en werk/stage. 

Onze MBO opleidingen erkend door het Ministerie van OCW. Dit maakt je diploma waardevast en herkenbaar op de arbeidsmarkt. Wij zijn ons ervan bewust dat je opleiding een investering in je toekomst is.