De verzorgende-IG in de VVT

De verzorgende-IG in de VVT biedt zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier. Haar werkzaamheden variëren van een zorgplan opstellen en de gezondheidstoestand observeren tot persoonlijke verzorging bieden en verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Ze voert haar zorg uit in een vertrouwelijke sfeer en bouwt een relatie op met de zorgvrager en naast betrokkenen. Haar zorg is ondersteunend aan de zorg die de zorgvrager en naast betrokkenen zelf uitvoeren. Met de dilemma’s die voortkomen uit deze vertrouwensband kan ze goed omgaan. De verzorgende-IG in de VVT stimuleert de zelf- en samenredzaamheid en heeft een vraag-gestuurde houding. Zij sluit haar zorgverlening zoveel mogelijk aan op de wensen en gewoonten van de zorgvrager. Haar zorg draagt bij aan de kwaliteit van leven van de zorgvrager. Ze zet zich in om de zorgvrager met beperkte communicatiemogelijkheden zijn wensen kenbaar te laten maken.

Kerntaken en werkprocessen

Bieden van zorg en ondersteuning in de VVT

 • Biedt ondersteuning gericht op zelf- en samenredzaamheid;
 • Werkt verbindend samen met naast betrokkenen en andere zorgverleners;
 • Biedt zorg in de woonsituatie;
 • Begeleidt een individu of een groep zorgvragers bij dagelijkse activiteiten.

Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier

 • Ondersteunt bij het voeren van de regie bij wonen en huishouden;
 • Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied;
 • Stelt (mede) het zorgplan op;
 • Biedt persoonlijke verzorging;
 • Voert verpleegtechnische handelingen uit;
 • Begeleidt een zorgvrager;
 • Geeft voorlichting, advies en instructie;
 • Reageert op onvoorziene en crisissituaties;
 • Stemt de zorgverlening af met alle betrokkenen;
 • Evalueert en legt de zorgverlening vast.

 

 • Werkt aan de eigen deskundigheid;
 • Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg;
 • Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg;
 • Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers.

 

Wat bieden wij aan?

Oranjestad Zorg Academy biedt de Verzorgende-IG opleiding verkort aan. Dit houdt in dat je in 12 maanden de Verzorgende I.G. diploma kunt behalen. Dit is een BBL opleiding, wat inhoud dat je één vaste lesdag per week op school zit (meestal de woensdagen). De overige tijd besteed je aan zelfstudie en werk/stage. 

Onze MBO opleidingen erkend door het Ministerie van OCW. Dit maakt je diploma waardevast en herkenbaar op de arbeidsmarkt. Wij zijn ons ervan bewust dat je opleiding een investering in je toekomst is. Zie kosten voor onze uitgebreide betaalmogelijkheden Verzorgende I.G.