Terug
Afwezig melden
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Name
Omschrijf zo duidelijk mogelijk je situatie
Klik of sleep bestanden naar dit veld om te uploaden. Je kunt tot 5 bestanden uploaden.
Als je documenten hebt die je ziektemelding ondersteunen, zoals een medisch brief of een verklaring van een arts, kun je deze uploaden. Zorg ervoor dat de documenten duidelijk leesbaar zijn en alle relevante informatie bevatten, zoals je naam, de datum en de handtekening of stempel.

 

Beste student,

Hier kun je snel en eenvoudig je ziekmelding of afwezigheid doorgeven wanneer je niet in staat bent om deel te nemen aan de lessen of andere verplichtingen vanwege ziekte.

Vul alsjeblieft het formulier volledig in met je naam, studentnummer, en eventuele opmerkingen over je gezondheidstoestand. Wij registreren de ontvangstdatum van dit formulier als de datum dat je ziek bent.

Als je beschikt over documenten die je ziekmelding ondersteunen, zoals een medische brief of een verklaring van een arts, kun je deze ook uploaden, dit is niet verplicht.

Na het indienen van je ziekmelding, ontvang je een bevestigingsbericht dat je melding succesvol is ontvangen en in behandeling wordt genomen.

Houd er rekening mee dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om je online beter te melden zodra je hersteld bent. Als je lessen hebt gemist, raden we je aan om contact op te nemen met de betreffende docent(en) om gemiste lesstof in te halen en eventuele verdere stappen te bespreken.

Bedankt voor je medewerking en we wensen je een spoedig herstel toe.